جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
مدیریت اعتبارات یا بحران مدیریت؛

تیرهای فرسوده برق در خط مقدم بحران گلستان/ واکشن معاون توانیر به شبکه فرسوده برق گلستان چه بود؟

در حالی مسئولان توانیر بیان می‌کنند که اعتباری برای نوسازی ۲۳۹ کیلومتر شبکه برق فرسوده گلستان ندارند که سایه بحران در استان گلستان همواره سنگینی کرده است.
با انتشار گزارشی مطرح شد؛

هشدار توانیر از زنگ خطر جدی برای تامین پایدار برق و گاز کشور

شرکت توانیر با انتشار گزارشی از زنگ خطر جدی برای تامین انرژی پایدار برق و گاز در کشور خبر داد.
قبلی بعدی