جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
مدیر کل بنیاد مسکن خراسان شمالی:

۵۴۰۰ واحد احداثی سیل زدگان روستایی آماده بهره برداری شد

محمدی گفت: این نهاد در سال گذشته توانست برای احداث شش هزار و 450 واحد مسکونی روستایی که بر اثر سیل تخریب شده بودند، سهمیه احداث دریافت کند که به زودی پنج هزار و 400 واحد تکمیل شده از آنها بهره برداری می شوند.
قبلی بعدی