گروه: فیلم و صوت
ساعت: 12:37 منتشر شده در مورخ: 1399/05/14 شناسه خبر: 1633814
دانلود
افسران پلیس در پورتلند آمریکا از بیم آتش زدن پرچم آمریکا به دست معترضان تعدادی از پرچم ها را پایین کشیدند.طی چند روز اخیر معترضان ضد بی عدالتی در پورتلند پرچم آمریکا را به آتش کشیدند.
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۴ مرداد | ساعت:12:37
نظرات
ارسال نظر