شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: استان فارس
ساعت: 09:53 منتشر شده در مورخ: 1399/05/06 شناسه خبر: 1630950
جای خالی فارس در شورای ملی زعفران؛

محصولی که با نام ایرانی تولید و به کام خارجی تمام می‌شود/ عدم استفاده همزمان از نیروهای متخصص در فارس

محصولی که با نام ایرانی تولید و به کام خارجی تمام می‌شود/ عدم استفاده همزمان از نیروهای متخصص در فارس
در ایران کالاها و محصولات بسیاری وجود دارد که با دستان پرتوان مردم ایران تولید می شود اما با نبود برنامه ها و مشوق های لازم به کام کشورهای خارجی تمام می شود، یک نمونه بارز آن هم تولید زعفران ایرانی به خصوص زعفران فارس می باشد که در بی توجهی برخی مسئولین رنگ و بوی واقعی خود را برای شهرت جهانی از دست داده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از " شیرازه"، شعرا، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و  کشاورزی شیراز در خصوص جفایی که به زعفران ایرانی به خصوص فارس شده، گفت: استان های موفق در صادرات از هر سه نیروی خود که نیروی بخش دولتی، خصوصی و نیروی بخش مردمی ( نمایندگان مجلس) هستند، استفاده مطلوب وهماهنگ می برند اما این اتفاق در فارس هرگز نیفتاده است.

وی علت را در دخل و تصرف بخش دولتی در حوزه کشاورزی فارس دانست و افزود:بخش خصوصی فارس بجای آنکه انتظارات خود را بر دولتی‌ها تحمیل کند وحتی درتعیین ریاست جهاد کشاورزی استان و مدیران زیرمجموعه آن نقش موثری داشته باشد،یک بازنشسته دولتی را از جهادکشاورزی استان آورده و مسئول کشاورزی بخش خصوصی کرده است .با این احوال چه انتظاری می شود داشت؟

شعرا گفت: دلیل این که بخش تولید  محصولات کشاورزی  و رتبه های کشوری در فارس موفق بوده، آنست که تابع سیاست های دولت عمل کرده و  چون هیچ مطالبه‌گری از بخش خصوصی نداشته، طبق انتظارات وزارت جهاد کشاورزی اعمال مسئولیت کرده است.

شورای گفتگو بهترین محل برای مطالبه گری بخش خصوصی

وی با بیان این که بهترین محل برای مطالبه گری بخش خصوصی،شورای گفتگو می باشد، گفت:در این شورا، بخش خصوصی باید مطالبه‌گرانه ظاهر شود و استاندار را متقاعد کند که کارگروه تولید زعفران را در شورای کشاورزی استان ایجاد کند و درآن کارگروه افزایش 25% عرصه و برداشت وصادرات زعفران در برنامه ششم توسعه مصوب شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و  کشاورزی  شیراز افزود:درشورای گفتگو مصوب شود که ایرلاین هایی که بیس آن ها در فرودگاه شیراز می باشد یک هواپیما کارگو با تخفیف 50% برای صادرات در اختیار صادرکنندگان قرارگیرد،همچنین سازمان کشتیرانی موظف به تامین کانتینرهای یخچالدار بشود.

نیاز فارس به دیگر استان ها در کشت پیاز زعفران

وی بیان کرد:همگام با افزایش سطح زیر کشت زعفران باید مزارع کشت پیاز زعفران هم در سطح نیازهای فعلی وبرنامه های آتی استان ایجاد شود تا محتاج استان های خراسان نباشیم.
زعفران به اسم ایرانی به کام خارجی!
شعرا گفت:از همین ابتدای کار کشت زعفران تلاش شود که ازخام فروشی و عمده فروشی آن در قالب بسته بندی های بزرگ و فله فروشی(فاقد کیفیت لازم)  جلوگیری شود زیرا تجربه نشان داده که زعفران ایران به صورت  فله ای به کشورهایی مانند اسپانیا، ایتالیا، امارات، افغانستان و ... رفته و در این کشورها با بسته بندی مجدد در قالب برندهای معتبر جهانی به بازار ارائه می شود، این مسائل در بلند مدت باعث کاهش قیمت و ضربه خوردن برند زعفران فارس خواهد شد.

نبود مشوق ها در بسته بندی زعفران

وی توضیح داد:همراه با مشوق های کشت زعفران، مشوق های صادراتی بصورت بسته بندی هم پیش بینی شود تاصنعت بسته بندی زعفران استان رشد کند.

جای خالی فارس در شورای ملی زعفران

شعرا گفت: فارس باید تلاش کند که در شورای ملی زغفران عضو ثابت ودائم داشته باشد. برای برند سازی زعفران فارس برنامه داشته باشیم و از ثبت برند‌ زعفران فارس با تخصیص بودجه حمایت کنیم. بنابراین، تا زمانی که بجای مکاتبات مطالبه گرانه، گزارشات رنگین کمانی به مقامات استان وکشور ارایه می شود نباید انتطار نقش آفرینی بخش خصوصی در عرصه مدیریت استان داشته باشیم.

این مقام مسئول با اشاره به تاریخچه کشت زعفران یادآور شد: ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﺎرﯾﺨﯽ، اﯾﺮاﻧﯿﺎن از دﯾﺮ ﺑﺎز ﺗﺎ ﺑـﻪ اﻣـﺮوز ﻫﻤـﻮاره از ﺑﺰرﮔﺘـﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪه های زﻋﻔﺮان ﺟﻬﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ. ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ زﻋﻔــﺮانزارﻫــﺎی ﺟﻬــﺎن ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ کشور ما در استان ﻫﻤــﺪان می باشد و البته این محصول ارزشمند در ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎ در استان های ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه، ﻗﻢ، ری، اﺻﻔﻬﺎن، ﻓﺎرس، ﮐﻬﮑﯿﻠﻮﯾﻪ، ﻟﺮﺳﺘﺎن و ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﯿﺰ زﻋﻔﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣـﯽﺷـﺪه اﻣﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ آﻧ ﻬﺎ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﻧﺎﺣﯿﻪی ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ شده اﺳﺖ. ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ و ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ زﻋﻔﺮان در اﯾﺮان از ﯾﮏ روﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﺻﻌﻮدی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳـﺖ ﺑه ﻄـﻮری ﮐـﻪ در ﺳـﺎل  1352 ﺳـﻄﺢ زﯾـﺮ ﮐﺸـﺖ اﯾـﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻨﻬﺎ 3150 ﻫﮑﺘﺎر و ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﺣﺪود 17/5 ﺗﻦ ﺑﻮده، ﺣـﺎل آﻧﮑـﻪ در ﺳـﺎل  1398 سطح زیر کشت زعفران در ایران به  188 هزار هکتار رسیده و این رقم در سال زراعی 1397 به میزان  115 هزار هکتار شده است.

رتبه 17 با وجود تولید حدود 90 درصد زعفران دنیا!

وی افزود: در سال گذشته 122  هزار هکتار زعفران در دنیا کاشته شد که  115 هزار هکتار آن مربوط به ایران می باشد وحسب قانون ششم توسعه این مقدار باید با 20% افزایش به 400 تن برسد و زیر کشت آن به حدود 150.000هکتار توسعه یابد.البته کشورهای تولید کننده زعفران شامل ایران با مساحت 115.000 هکتار و تولید 336 تن، هند با پنج هزار و 707 هکتار و تولید 22 تن و یونان با مساحت یک هزار و 800 هکتار و تولید 7.2 تن می باشد و نکته مهم آن است که ایران ۸۸.۸ درصد از زعفران جهان را تولید می کند، با این وجود جایگاه ایران در تجارت جهانی آن هفدهم است.

شعرا ادامه داد:برای این که به واقعیت های کشت زعفران در فارس برسیم ابتدا می بایست مقدار عرصه اراضی قابل کشت استان، میزان سطح زیر کشت زعفران و تناژ تولید زعفران را در چهار استان خراسان ها و فارس بدانیم،بسنجیم و نتیجه گیری کنیم.درخراسان رضوی کل مساحت قابل کشت 900.000هکتارکه مساحت کشت زعفران آن  82.740هکتار ومیزان زعفران تولیدی آن 258 تن می باشد.در استان خراسان شمالی کل مساحت قابل کشت 327.700هکتارکه مساحت کشت زعفران آن 2190هکتار ومیزان زعفران تولیدی آن 8.800 تن می باشد.درخراسان جنوبی کل مساحت قابل کشت 137.876هکتارکه مساحت کشت زعفران آن  15.754 هکتار و میزان زعفران تولیدی آن 51.100 تن می باشد.

وی افزود:در فارس نیز کل مساحت قابل کشت 1.100.000 هکتارکه حدود825.000هکتا اراضی کشاورزی و 385.000 هکتار باغات هستند. ﻣﯿﺰان ﮐـﻞﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺘﺎن ﺑﯿﺶ از 14 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﻬﻢ زراﻋﯽ ﺣﺪود 11/5 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗـﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻏﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 2/5 میلیون ﺗﻦ می ﺒﺎﺷﺪ که این حجم تولید محصولات زراعی وباغی باعث شده که فارس رتبه های متعددی در کاشت و برداشت محصول داشته باشد اما در موضوع خاص زعفران متاسفانه بشدت عقب هستیم .این مقام مسئول گفت:علیرغم آنکه طبق تحقیقات گسترده که در سال 91  در فارس انجام شد و مشخص گردید که در 12 شهرستان استان قابلیت کشت زعفران وجود دارد اما متاسفانه تا چند سال به آن تحقیقات توجه نشد و با تغییراتی که در سازمان جهاد فارس انجام گردید به این مهم توجه شد و نهایتا  سطح زیر کشت این محصول در سال گذشته در استان فارس820 هکتار و تولید آن 3600 کیلوگرم بوده البته مشوق هائی توسط سازمان جهاد فارس برای ترغیب کشاورزان به کشت زعفران انجام شده، مانند از محل تبصره 18 که به ازای کاشت هر هکتار زعفران در فضای باز 70 میلیون تومان تسهیلات به کشاورزان پرداخت می‌شود،چرا که این نوع مشوق ها تاثیر مطلوبی در افزایش کشت زعفران خواهدداشت.

به گفته کارشناسان ممکن است در سال اول  میزان برداشت کم باشد ولی از سال سوم به بعد در هر هکتار بیش از 10 کیلو گرم زعفران برداشت می شود و هر ساله  حدود 120 میلیون سود سالانه دارد. البته کاشت زعفران در مناطقی مناسب است که دمالی بالای چهل درجه سانتی گراد و پایین 15در جه را در طول سال نداشته باشد.

به باور آن‌ها سرمایه اولیه برای راه اندازی کسب و کار کشت زعفران 66 میلیون تومان با لحاظ هزینه آبیاری تحت فشار می باشد و قیمت اجاره زمین به علت متغیر و متنوع بودن آن نیز در مناطق مختلف ذکر نشده است.کارشناسان معتقدند، برای کسانی که تمایل به راه اندازی این کسب و کار دارند، دوره های آموزشی متعددی ارائه شده تا آن ها را با ملزومات، شرایط و امکانات لازم برای شروع آشنا سازد و برای پاسخ گویی به تمامی سوالات،کارآفرینان موفق و مشاوران متخصص در بخش کلینیک مشاوره هم برقرار می باشد.

 ناگفته نماند، دوره آموزشی کاشت زعفران، دوره ای مجازی (غیر حضوری) و مبتنی بر متن هم می باشد.به باور برخی کارشناسان، این نوع محصول به دلیل رنگ زیبا، عطر و طعم بسیار مطبوع، در صنایع غذایی کاربرد زیادی دارد اما خیلی از افراد نسبت به کاشت این طلای سرخ اطلاعات کاملی ندارند.آن ها معتقد هستند که مقاومت زعفران در برابر سرما زیاد بوده و به آب کمی نیاز دارد،ادمنوش زعفران آرام بخش بوده و استرس و نگرانی را برطرف می کند.کسب و کار کشت زعفران به علت خاصیت ضد سرطانی این گیاه اهمیت دو چندان پیدا می کند.

برپایه این گزارش، زعفران از قدیم، اسم و رسم اعیانی داشته و قیمتش نیز کم از جواهر نبوده، کسب و کار و کشت و برداشتش هم صاحبانش را پر روزی کرده تا جایی که این روزها خیلی ها به فکر کشت آن افتاده اند.

گفتنی است، زعفران سود بالایی دارد.و کشور ما اولین تولیدکننده زعفران بوده که 96 درصد از زعفران جهان را تأمین می کند. مصرف زعفران در ایران بالاست و کشت آن در فارس نه تنها می تواند نیاز منطقه را تامین کند بلکه درسراسر ایران نیز مشتری دارد؛ در ضمن بیش از 70 درصد از زعفران ایران به کشورهای جهان صادر می شود.


انتهای پیام/

https://old.dana.ir/1630950
ارسال نظر
نظرات