کد خبر: 1661602
عکس/تیمچه بازار نجاران تبریز
حیدر تکیه‌سی و بازار قدیمی نجاران از محلات قدیمی در نزدیکی قاری کورپوسی(پل قاری) و درب سرخاب تبریز است.