کد خبر: 1660106
عکس/همسفران عجیب
فردی در آذربایجان در حال حمل پرندگان پرورشی خود با ماشین است.