جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

فرصت آزمون ‌وخطا نداریم

مردم به مجلس امید بسته‌ و برای نظام هزینه داده‌اند و فرصت نمایندگی هم محدود است. از ابتدای انقلاب اسلامی، 10 مجلس را پشت سر گذاشته‌ایم و این دوره، اولین مجلس در گام دوم انقلاب است.
یادداشت؛

فرار رو به جلوی موسوی خوئینی‌ها

موسوی خوئینی‌ها به جای اینکه خود و دوستانش را مورد سوال قرار دهد و پاسخگوی مسائل امروز باشند و شرمنده مردم، سیاست فرار به جلو را دنبال می‌کند.
نقاب پنهان؛

حقوق بشر آمریکایی دستاویزی برای فشار بر ملت‌های مستقل

پرونده ننگین آنها مشحون از جنایت و آدمکشی اما خود را پشت نقاب حقوق بشر پنهان میکنند آشکارا کراوات و لبخند می زنند اما در پشت پرده این لبخندها حیوان درنده خطرناکی هستند.
یادداشت؛

وقتی سعه صدر ولیّ خدا در برابر منافقان، زبانشان را دراز می کند

امثال خویینی ها، در سایه رأفت و سعه صدر رهبرانقلاب و در ذیل امنیت نظام اسلامی به مواهب و مناصبی دست یافتند و همواره مردم را به رأی دادن به دولت هایی ترغیب کرده اند که مسبب بسیاری از مشکلات بوجود آمده در طول 30 سال گذشته بودند.
یادداشت؛

ریس جمهور ساده اندیش!!!

سخنان امروز آقای روحانی نشان از ساده اندیشی ایشان دارد! ایشان امروز فرمودند :اروپایی‌ها شرمنده ما هستند. تلفنی ‌ و حضوری عذر خواهی می کنند اما درعمل اقدامی انجام نمی دهند.
یادداشت؛

کدخدای قمار باز آب و صابون و جای گرم برجامی اماده کرده است؛ بفرمایید!

اقایان از خدا بریده و به کدخدا تنیده، بدانید خود را باید آماده آب وصابون برای شستن روی خود و جای گرم برای نلرزیدن که توسط کدخدای برجامی آماده شده است نماید؛ چون آب و صابون ایرانی برازنده مزدوران غرب زده نیست.
یادادشت اقتصادی؛

فروپاشی هژمونی تحریم با جبر داخلی‌سازی در آمریکا

موضوع گفتگو در خصوص رفع تحریم­ها در شرایط کرونا موضوعی است که پس از شیوع این بیماری مطرح شد. برخی خواستار رفع تحریم های آمریکا علیه ایران در این شرایط شدند و مقابله با این بیماری بدون رفع تحریم‌ها و امکان فروش و وصول درآمدهای نفتی را غیرممکن می‌دانستند در حالی که شرایط اقتصادی آمریکا نشان می دهد ساختار تحریم ها به زودی فرو خواهد ریخت.
قبلی بعدی