جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
همزمان با هفته پارالمپیک

از هنرمندان دارای معلولیت آسایشگاه کهریزک تقدیر شد

همزمان با هفته پارالمپیک از هنرمندان دارای معلولیت آسایشگاه کهریزک تقدیر شد.
دیدار پر مهر ویکاکومالو با ۱۲۰۰ فرشته محمدشهر؛

دومین حضور سفیر آفریقای جنوبی در مرکز نگهداری کودکان معلول البرز/ وقتی همدلی مرزهای جغرافیایی را در می‌نوردد

سفیر آفریقای جنوبی در ایران یکی از افرادی است که برای کمک به کودکان معلول ذهنی خیریه کهریزک البرز وارد عمل شده است.
قبلی بعدی