جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
سازمان جهانی بهداشت:

بازگشایی، بدونِ دستورالعمل‌های کنترلِ کرونا فاجعه‌بار است

سازمان جهانی بهداشت (WHO) هشدار داد: کشورهایی با شیوع گسترده کرونا باید از اقدامات تشدید کننده شیوع خودداری کنند، چرا که بازگشایی بدون تحت کنترل داشتن ویروس «دستورالعمل فاجعه» خواهد بود.
قبلی بعدی