جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
رییس کمیسیون اقتصاد شهری شورای شهر کرج:

کرج شهری دارای هویت فرهنگی و قدمت ۳۰۰۰ ساله است/ تنوع اقوام در البرز؛ ظرفیتی مغفول مانده

عمار ایزدیار گفت: باید نشان دهیم که کرج شهری دارای هویت فرهنگی و قدمت ۳۰۰۰ سال است.
قبلی بعدی