جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
اسماعیل هنیه:

خون شهدای فلسطینی هرگز به هدر نخواهد رفت

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، خون شهدای اخیر فلسطینی را بسیار ارزشمند توصیف کرد که هرگز به هدر نخواهد رفت.
قبلی بعدی