جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی:

بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان پرداخت شد

مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی با اشاره به اینکه ۷۵۶ میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان پرداخت شد،گفت: و تاکنون ۳۴۱ هزار تن گندم مازاد از کشاورزان خریداری شده است.
قبلی بعدی