جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
زاکانی:

اهانت کنندگان به مدافعان حرم بر طبل رسوایی خود می‌کوبند

شهردار تهران گفت: امروز حقیقت و بزرگی راه مدافعان حرم بر همگان آشکار شده و اهانت کنندگان بر طبل رسوایی خود می‌کوبند.
بازدید شهردار تهران و نائب رئیس شورای شهر از کمپ تیم‌های ملی کشتی

زاکانی: شهرداری از کشتی حمایت می کند/ سروری: تغییرات کمپ تیم های ملی کشتی با گذشته قابل مقایسه نیست

مقامات شورا و شهرداری تهران در بازدید از کمپ تیم های ملی کشتی، قول حمایت از کشتی را دادند.
قبلی بعدی