جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

سینمایی که در قهقرا گوشش بدهکار انتقادات نیست/ لکه فسادی که هر روز بر روی پرده نقره ای بزرگ تر می شود

سال‌هاست منتقدان، بازیگران و دست اندرکاران سینما نسبت به فساد در سینمای ایران دست به افشاگری زده‌اند اما گویا کسی قصد ندارد در برابر این وضعیت قد علم کند؛ فسادی که از ابتذال در پشت صحنه آغاز شده و با باندبازی در سینما و رفتارهای ناهنجار بازیگران که الگوهای رفتاری جامعه هستند ادامه پیدا می‌کند.
قبلی بعدی