جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
مدیرکل نوسازی مدارس استان زنجان خبر داد؛

کمبود فضای آموزشی در شهرک‌های اقماری زنجان

صفری با بیان اینکه هم‌اکنون 100 پروژه در دست اجرا داریم، گفت: مشکل اصلی آموزش و پرورش کمبود فضای آموزشی در شهرک‌های اقماری است.
قبلی بعدی